Mindfulness

Mindfulness houdt in dat je aandacht geeft op een speciale manier..

Doelbewust

Op het moment zelf

Niet oordelend, mild en vriendelijk

Aan de dingen zoals ze zijn

Mindfulness gaat over het vermogen echt aanwezig ze zijn in het hier-en-nu.

Het vermogen om diep contact te maken met wat er is in de buitenwereld, maar  ook in onszelf.

Het vermogen om open en ontvankelijk te zijn, onbevooroordeeld te ervaren van wat er is.

8 weekse training

De 8 weekse mindfulness training bestaat uit 8 bijeenkomsten in de gemeente Velsen, die zo’n 2.5 uur duren. Omdat het een vaardigheidstraining betreft is het belangrijk om thuis tijd te maken om de vaardigheden te oefenen. Dit zal ongeveer een uur per dag in beslag nemen. Kosten 400 euro. De cursus gaat door als er minimaal 4 deelnemers zijn. Indien je geïnteresseerd bent, vul dan het contactformulier in, dan hou ik je op de hoogte.

De Reis
Een kort verhaal

Op een dag wist ik tenslotte wat me te doen stond, en begon, ofschoon de stemmen om mij heen hun slechte raad bleven schreeuwen – ofschoon het hele huis begon te beven en ik het oude trekken aan mijn enkels voelde. ‘Maak mijn leven in orde!’ riep elke stem. Maar ik bleef niet staan. Ik wist wat me te doen stond, al rukte de wind met zijn stijve vingers aan de fundamenten zelf – al was hun droefenis verschrikkelijk. Het was laat genoeg, en de nacht was wild, en de weg vol gevallen takken en stenen. Maar stukje bij beetje, terwijl hun stemmen achterbleven, begonnen de sterren fel te schijnen door de wolkenflarden heen en er klonk een nieuwe stem, die ik langzaam als mijn eigen stem herkende, die me gezelschap hield terwijl ik steeds dieper de wereld binnen beende vastbesloten om het enige te doen wat ik kon doen – vastbesloten om het enige leven te redden dat ik redden kon.
~ Naar Mary Oliver, Dream Work ~